Chính sách bảo mật tại Khoedepez.com

Chính sách bảo mật

Tại Khoedepez.com, quyền riêng tư của khách truy cập là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách mô tả chi tiết các loại thông tin cá nhân được thu nhập và ghi lại bởi Khoedepez.com và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại khoedepez@gmail.com.

Đăng nhập tập tin

Giống như nhiều trang web khác, Khoedepez.com sử dụng các tệp nhật ký. Các tệp này chỉ ghi nhật ký khách truy cập vào trang web – thường là một quy trình chuẩn cho các công ty lưu trữ và một phần phân tích của dịch vụ lưu trữ.

Thông tin bên trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / giờ, trang giới thiệu / thoát và có thể là số lần nhấp.

Thông tin này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học.

Địa chỉ IP và các thông tin khác không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Cookies và Web Beacons

Khoedepez.com sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, ghi lại thông tin cụ thể của người dùng trên trang nào người dùng truy cập hoặc ghé thăm, tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ.

Đối tác quảng cáo

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng Cookies và Web Beacons trên trang web của chúng tôi. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm:

  • Optimise
  • Accesstrade
  • AdFlex

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ cho các quảng cáo và liên kết tương ứng xuất hiện trên Khoedepez.com và được gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn.

Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba để đo lường hiệu quả của quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên trang web.

Khoedepez.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Chính sách bảo mật của bên thứ ba

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thông tin chi tiết hơn về thực tiễn của họ cũng như để được hướng dẫn về cách từ chối một số thực tiễn nhất định.

Chính sách bảo mật của Khoedepez.com không áp dụng và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt riêng lẻ. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.

Thông tin của trẻ em

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là cung cấp thêm sự bảo vệ cho trẻ em trực tuyến. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ dành thời gian trực tuyến với con cái để quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

Khoedepez.com không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Người giám hộ tin rằng Khoedepez.com có ​​trong cơ sở dữ liệu thông tin nhận dạng cá nhân của một đứa trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức (sử dụng liên hệ trong đoạn đầu tiên) và chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để xóa ngay thông tin đó khỏi bản ghi chép của chúng ta.

Chính sách bảo mật trực tuyến

Chỉ chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi và liên quan đến thông tin được chia sẻ và / hoặc thu thập ở đó. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

Cập nhật: 03/12/2021 9:42 PM

Lên đầu trang