Từ chối trách nhiệm tại khoedepez. Com

Từ chối trách nhiệm

Tất cả các thông tin trên trang web này – Khoedepez.com được công bố với mục đích tốt và chỉ nhằm mục đích thông tin chung.

Khoedepez.com không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa trên thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (Khoedepez.com), đều có nguy cơ của riêng bạn.

Blog Khoedepez.com của mình, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của mình, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các liên kết đến các trang web bên ngoài đó.

Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, chúng tôi không kiểm soát nội dung và bản chất của các trang web đó.

Các liên kết đến các trang web khác không có ngụ ý khuyến nghị cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web đó. Chủ sở hữu và nội dung trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa liên kết có thể đã bị coi ‘xấu’.

Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản bảo mật khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Vui lòng đảm bảo kiểm tra “chính sách bảo mật” của các trang web đó cũng như “Điều khoản dịch vụ” của chúng trước khi tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về việc từ chối trách nhiệm của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại khoedepez@gmail.com.

Chấp nhận

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với khuyến cáo của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào: Thứ hai, ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.

Scroll to Top